Aktivnosti

Međunarodni Dan Mladih

12. Avgust 2016

Fatima Ház Alapítvány, CESCI Balkans i AEBR Balkans proslaviće UN Međunarodni dan mladih u okviru Erasmus+ projekta mobilnosti "StartUP Yourself!", koji će se održati od 12. do 23. avgusta 2016. godine, u mestu Hódmezővásárhely, u Mađarskoj.
Ovogodišnja tema dana mladih je: "Put ka 2030.: Iskorenjavanje siromaštva i postizanje održive potrošnje i proizvodnje". S obzirom na to da su učesnici na projektu mladi, ambiciozni ljudi vidimo važnost naglašavanja teme ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih. Planiramo da počnemo naš događaj sa kratkim predavanjem o siromaštvu i održivoj proizvodnji i potrošnji. Tokom predavanja neki od osnovnih pojmova u vezi sa ovom temom biće objašnjeni kao što su krajnje: siromaštvo, linija siromaštva, Ciljevi održivog razvoja i sl. Nakon predavanja biće organizovana diskusija u kojoj mladi ljudi će davati svoje ideje kako oni mogu da učestvuju u iskorenjivanju siromaštva i postizanju održivog razvoja. Na kraju mladi će dati svoja "obećanja" na koji način će pomoći ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja!

 

Možete naći naš događaj na mapi na oficijalnom sajtu Ujedinjenih Nacija na sledećem linku ..>

Agendu za celokupni događaj možete naći na sledećem linku ..>

Aktivnosti