Aktivnosti

Panel diskusija mladih lidera za prekograničnu saradnju o prekograničnoj saradnji

AEBR Mladi lideri za prekograničnu saradnju

Asocijacija evropskih graničnih regiona - centar za Balkan, Centralnoevropska služba za prekogranične inicijative Balkan i Mreža mladih lidera za prekogranične regione organizuju Panel diskusiju o prekograničnoj saradnji.

Panel diskusile mladih će biti održan u Subotici, Novom Sadu i Beogradu u septembru 2016. godine, gde će se obrađivati sledeće teme:

  • Prekogranična saradnja i ekonomija
  • Prekogranična saradnja i turizam i

Prekogranična saradnja i biodiverzitet

Aktivnosti