Aktivnosti

Moja svakodnevna religija na Balkanu

Cilj projekta je da promoviše saradnju i dijalog između različitih verskih grupa u društvu u balkanskom kontekstu kroz okupljanja ljudi sa različitim verskim poreklima na temu koja ih se na neki način tiče u svakodnevnom životu .

Projekat cilja Balkansko poluostrvo:: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska.

Aktivnosti