Aktivnosti

Granice kao područja mira - Evropska prekogranična inicijativa mladih

Uzimajući u obzir saradnju AEBR sa CESCI Balkans, ICA Ukraine i Media IC Poland odlučio je da pokrene program "Granice kao područja mira - Evropska prekogranična inicijativa mladih" da stave na raspolaganje potrebne veštine mladim ljudima u pograničnim oblastima centralne i istočne Evropske zemlje kako bi se aktivno uključili u ulogu obnove i održavanje mira. Mi ćemo uspostaviti sledeće radne grupe: sprečavanje sukoba, interkulturalni dijalog, rešavanje konflikata, izgradnje mira i njegovog održavanja.

Projekat ima za cilj da ojača mlade lidere u pograničnim područjima Evrope za preuzimanje aktivne uloge u jačanju lokalne i regionalne demokratije pokretanjem i sprovođenje prekograničnih projekata mira. Naš glavni cilj je da se podstakne jedinstvena moć prekogranične saradnje u izgradnji mira i potencijal mladih kao graditelji mira duž evropskih granica.

Aktivnosti