Aktivnosti

ENDURO - Ubrzanje nove poljoprivredne prehrambene ekonomije u Dunavskom regionu kroz podsticanje međusektorskog startup ekosistema

Dunavski Transnacionalni Program

Enduro ima cilj za stvaranje održivog i simbiotičkog ekosistem koji će kombinovati i iskoristiti komparativne prednosti koje postoje u različitim regionima Dunava, osnaživanje poljoprivredno prehrambenih kompanija duž Dunava u cilju rešavanja izazova globalne konkurencije. Glavni cilj je da se uspostavi prekogranična i međusektorska konkurentska mreža i velika demonstraciona platforma za preduzetnike i start-upove u regionu Dunava, da bi im omogućili pristup znanju, tehnologiji, kapitalu i tržištu

Aktivnosti