Aktivnosti

Seminar o prostornom i urbanističkom planiranju i prekograničnoj saradnji lokalnih samouprava

7. Decembar 2015. godine, Novi Sad, Srbija

Centralnoevropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu u saradnji sa Asocijacijom evropskih graničnih regiona na Balkanu, je organizovala Seminar o prostornom i urbanističkom planiranju i prekograničnoj saradnji lokalnih samouprava 7. Decembra 2015. godine u Novom sadu, u Srbiji. Seminar je podržalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republika Srbija i Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, Republika Srbija

Na otvaranju seminara uvodni govor je održao dr Slobodan Puzović, Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, mr Đorđe Milić v.d. Pomoćnik Ministra, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Elisabetta Sartorel, Program menadžer, Program prekogranične saradnje, Delegacija EU u Srbiji i Ervin Eros, Direktor Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative na Balkanu (CESCI Balkans).

Predavači na seminaru su bili Gyula Ocskay, Generalni sekretar Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative (CESCI Mađarska), Martin Guillermo Ramirez, Generalni sekretar Asocijacije evropskih graničnih regiona (AEBR Nemačka),Ervin Eros, direktor Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative na Balkanu (CESCI Balkans), Ana Nikolov, Direktor planiranja CESCI Balkans i AEBR koordinator za Balkan, dr Siniša Trkulja, Savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republika Srbija, Dragana Dunčić, Pomoćnik direktora, JP Zavod za urbanizam Vojvodine, dr Tamara Zelenović Vasiljević, Samostalni stručni saradnik, JP Zavod za urbanizam Vojvodine

Teme koje su prezentovane i o kojima je diskutovano su sledeće:

  • Osnove prekogranične saradnje
  • Kratak istorijat odnosa prekogranične saradnje i prostornog planiranja
  • uvod u planiranje prekogranične saradnje
  • Planiranje prekogranične saradnje: strateški planovi, prostorni planovi, urbanistički planovi i akcioni planovi
  • Finansiranje implementacije prekogranične saradnje prostornih i urbanističkih planova (IPA i Transnacionalni programi)
  • Učešće građana i nevladinog sektora pri izradi i implementaciji strateških planova prekogranične saradnje
  • Primeri dobre prakse

Na seminaru je učestvovalo više od 120 učesnika, pretežno predstavnici lokalnih vlasti iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, gradonačelnici i zamenici gradonačelnika, direktori i zaposleni u Direkciji za planiranje i izgradnju u opštinama.

Ovako veliki broj učesnika i njihovo aktivno učešće na ovom seminaru dobar je pokazatelj da prostorno planiranje prekogranične saradnje je značajna i važna tema za Balkanski region.

Zaključak seminara ističe tri tačke:

  1. Neophodno je proceniti teritorijalni uticaj prekogranične saradnje u Regionu
  2. Neophodno je analizirati i oceniti učešće prekogranične saradnje u prostornim planovima lokalnih samouprava i predložiti načine za njihovo unapređenje, kao i

Da je neophodno održavati specijalizovane seminare za lokalne samouprave.

Galerija: Seminar "Prostorno planiranje prekograni?ne saradnje lokalnih samouprava"

Aktivnosti