Aktivnosti

Globalni online dijalog 2016 - Snaga mladih za pozitivne promene

Mreža mladih lidera za prekograničnu saradnju

CESCI Balkans i AEBR mreža mladih lidera za prekograničnu saradnju (YLCBC)  u saradnji sa Globalnim online dijalogom, organizovali su dve online radionice na temu 'Snaga mladih za pozitivne promene' koje su održane 8. i 15. marta 2016. godine.

Prva radionica je bila namenjena pretrazi odgovora na pitanja: Šta za vas znači mir? Šta za vas predstavlja konfikt? Šta mladi mogu uraditi po pitanju održavanja mira i prevencije konflikta? Koje veštine su neophodne mladima za postizanje pozitivnih promena u oblasti mira i prevencije konflikta? Šta je prava snaga mladih po pitanju uticanja na održavanje mira i prevenciju konflikta?

Druga radionica je bila namenjena pretrazi odgovora na pitanja poput: Mladi za ekonomski razvoj protiv/i zaštita životne sredine? Šta mladi mogu uraditi po pitanju održivog razvoja? Koje veštine su mladina neophodne za postizanje pozitivne promene u oblasti održivog razvoja? Šta je prava snaga mladih u postizanju socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije?

Radionice su tragale za odgovorima na tri pitanja: Šta mladi mogu učiniti za mlade? Šta mladi mogu učiniti za društvo? i Šta društvo može učiniti za mlade?

 

Aktivnosti