Aktivnosti

3M – Madjarska Moderna Muzika

Na osnovu ispitivanja omladine, sprovedenog od strane CESCI Balkans, uočena je potreba za poboljšanjem znanja i veština mladih u oblasti muzike i multimedije. U tom cilju CESCI Balkans je osmislio Edukativni prekogranični program za mlade iz Novog Sada na mađarskom jeziku pod nazivom “3M – Madjarska Moderna Muzika“. Edukativni program “3M – Madjarska Moderna Muzika “ sastoji se od dve radionice na mađarskom jeziku i koncertom (III radionica) kao završnim događajem projekta.

Aktivnosti