Aktivnosti

Pređi Granicu– Migracije na Balkanu

Projekat ima cilj da podigne svest javnosti o razlozima fenomena migracija u i preko balkanskih zemalja i distribuira tačna saznanja o činjenicama i ciframa koje se odnose na temu sa ljudima koji žive u regionu na lokalnim jezicima.

Projekat cilja Balkansko poluostrvo: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska.

Aktivnosti