Aktivnosti

Žene na Balkanu

Projekat ima za cilj pre svega da organizuje seminar u Beogradu i uz pomoć ovog događaja pokrenuti akademsku mrežu prekograničnih naučnika rodnih studija na području Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska)

Aktivnosti