AEBR centar za Balkan

AEBR centar za Balkan

AEBR Centar za Balkan

Osnovana  1971. godine na teritoriji EUREGIO-a (holandsko-nemačka granica), Asocijacija evropskih graničnih regija (AEBR) promoviše prekograničnu saradnju i njene dodate vrednosti u evropskom procesu integracije,  ponajviše lobiranjem, kao i organizovanjem i  učestvovanjem u evropskom prekograničnom okviru saradnje i u događajima iz regionalne politike. AEBR je jedina organizacija u celoj Evropi koja zastupa granice i prekogranične regije, a istovremeno je i najstarija regionalna asocijacija i ima za cilj:

 • Da učini njihove konkretne probleme, mogućnosti, zadatke i projekte razumljivim
 • Da zastupa njihov osnovni interes prema nacionalnim i internacionalnim parlamentima, drugim organima i institucijama
 • Da iniciraju, podržavaju i koordiniraju njihovu saradnju širom Evrope
 • Da razmenjuju iskustva i informacije u cilju ostvarenja i koordinisanja opštih interesa iz različitih problema i mogućnosti graničnih regija, i da nude rešenja u vezi sa njima

Do kraja 2014. godine AEBR je imao oko 90 članova koji zastupaju većinu evropskih graničnih regija. Oni su ujedno regionalne vlade iz graničnih područja Euroregiona i druge prekogranične strukture, i stvaraju mrežu koja pokriva čitavu Evropu.

U maju 2014. godine AEBR je otvorio Centar za Balkan sa ciljem da podrži Euroregione i druge prekogranične strukture u Balkanskom regionu sa sledećim zadacima:

 • Da ojača balkanski Euroregion i druge prekogranične strukture za implementacije programa i projekata, apliciranje za fondove, njihovu realizaciju i primenu
 • Da podigne kapacitete balkanskog Euroregiona i drugih prekograničnih struktura da organizuju događaje koji se bave prekograničnim problemima, pronalaženjem rešenja prekograničnih problema i podržavanjem specijalnih aktivnosti
 • Da deluju kao platforma za razmenu informacija i iskustava sa pogledom na identifikaciju i koordinaciju opštih interesa u širokom rangu prekograničnih problema i mogućnosti, i da predlažu rešenja
 • Da probude svest o važnosti i vrednosti Euroregiona
 • Da detektuju posebne probleme, mogućnosti, obaveze i aktivnosti balkanskog Euroregiona
 • Da iniciraju, podržavaju i koordinišu kooperacije izmedju Euroregiona na Balkanu
 • Da sprovode strategijske planove i primenjena istraživanja na prekogranične probleme, i
 • Da uspostavljaju i koordinišu AEBR mrežu za mlade lidere u prekograničnoj saradnji.

Aktivnosti