Ciljevi

Naši ciljevi

Glavni ciljevi CESCI-ja su sledeći:

  • da pruži stručnu pomoć za prekograničnu saradnju duž granica na Balkanu
  • da uključi u mrežu evroregione, EGTC i lokalne i regionalne vlasti koje učestvuju u prekograničnoj saradnji
  • da promoviše dobre primere iz zapadno-evropske inicijative
  • da uspostavi stratešku saradnju sa nadležnim organima donošenja odluka i organima za pripreme odluka u institutima Evropske unije, kao i sa severnim i zapadnim evropskim mrežama kreiranim sa istim ciljem
  • da se ojača interna kohezija i uzajamno zbližavanje u regionu uspostavljanjem partnerstva između zemalja centralne i jugoistočne Evrope .

Aktivnosti