AEBR Young Leaders

AEBR Young Leaders for CBC

AEBR Mladi lideri za prekograničnu saradnju

Na sedmom AEBR Forumu Mladih uspostavljena je Mreža mladih lidera za prekograničnu saradnju sa sledećim radnim grupama

  • Ekonomski razvoj;
  • Zaštita životne sredine;
  • Prostorne analize i teritorijalna kohezija;
  • Kulturni diverzitet i interkulturni dijalog;
  • Mir i resavanje konflikta; i
  • Polna jednakost

Sedište Mreže mladih lidera je u Novom Sadu, Srbiji. Aktivnosti Mreže su implementirane kroz AEBR Centar za Balkan sa podrškom kancelarije CESCI Balkans.

Mladi lideri su trenutno angažovani na kreiranju Plana aktivnosti za radne grupe koji će dovesti do kreiranja AEBR Povelje mladih za prekograničnu saradnju.

 

Aktivnosti