Naše usluge

Naše usluge

CESCI Balkan pruža stručnu pomoć u oblasti:

• primenjenih istraživanja o prekograničnim pitanjima

• prekograničnog strateškog planiranja i razvoja metodologije za planiranje

• institucija i razvojnih projekata

• posredovanja između različitih nivoa ministarstva u vezi prekograničnih pitanja

• razvoja alata za razmenu znanja, objavljivanja brošura i metodologija

• organizovanja stručnih događaja, obuka i konferencija

Istraživanje o prekograničnim pitanjima

Prekogranična saradnja se može smatrati kao "laboratorija evropske strukture" (Paul Lamassoure, MEP). Očigledno je, da se sva dostignuća evropske integracije (kao što su slobodno kretanje roba, usluga , rada i kapitala ) mogu pojaviti na najtransparentniji način na otvorenim pograničnim regionima. Slično, svaka prepreka koja koči razvoj dublje integracije Unije se javlja u zatvorenim graničnim područjima. Oblici i strukture prekogranične saradnje mogu poslužiti kao model, kao manja verzija EU, kao neka vrsta laboratorije koja pokazuje kako funkcioniše Evropska zajednica. Shodno tome, prekogranične studije su korisne zbog perifernih pograničnih regija koje treba da budu otvorenije zarad boljeg korišćenja njihovog teritorijalnog kapitala.

CESCI Balkans pruža usluge u oblasti:

·         implementacije istraživačkih projekata u obasti prostorne saradnje

·         istraživanja konkretnih pograničnih regiona

·         analize profesionalnih i legalnih dokumenata kohezione politike EU

·         profesionalne pomoći nacionalnim i EU institucijama u okviru donošenja odluka u pripremnim aktivnostima

·         aktivnosti umrežavanja

·         organizacije konferencija, radionica

·         izrade publikacija

·         organizacije kurseva

·         pruzanja informacija o pitanjima prekogranične saradnje

Strateško prekogranično planiranje

Najveća prepreka koja otežava korišćenje teritorijalnog kapitala u graničnim regijama je faktor deljenja koji je uzrokovan postojanjem granica. Granice ograničavaju uticaj velikih gradova stvarajući okrnjenu urbanu oblast. Granice vode do stvaranje duple periferije u ruralnim oblastima, u kojima ne postoje izgrađeni putevi, koje su infrastrukturno neopremljene i iz kojih se stanovništvo iseljava usled nepostojanja mogućnosti za zaposlenje.

Prekogranično planiranje i razvoj ispunjava svoju misiju samo onda kada dovodi do smanjenja ili potpunog ukidanja ovih nepovoljnih uticaja.

CESCI je razvio novu metodologiju prekogranične saradnje koja se fokusira na poboljšavanje teritorijalne, ekonomske i socijalne kohezije. Umesto analize ‘’state of play’’ mi razrađujemo kohezionu analizu koja pronalazi faktore koji poboljšavaju i ometaju tri aspekta kohezije. Umesto strategije bazirane na sektorima mi radimo na integrisanoj, međusektorskoj strategiji fokusiranoj na koheziji. Koristeći ovaj metod, mi ciljamo na otvaranje granica i spajanju aktera sa obe strane granice.

U oblasti strateškog planiranja CESCI Balkans pruža sledeće usluge:

·         razvoj metodologije i vodiča za planiranje

·         strateško planiranje u pograničnim regionima

·         razvoj prekogranične integrisanje teritorijalne investicije

·         razvoj prekogranične teritorijalne baze podataka, izrada mapa (GIS)

·         razvoj teritorijalne analize i studije

·         organizacija profesionalnih događaja

·         realizacija projekata umrežavanja

Institucija i projekat razvoja

U poslednjih nekoliko godina na Balkanu se ukorenila loša praksa razvoja i implementacije prekograničnih projekata. Lokalni akteri koriste programe prekogranične saradnje za zadovoljenje sopstvenih ali i lokalnih razvojnih potreba. Sledstvena, održiva, dugoročna institucionalizovana i strateška saradnja se ne može razviti. Stranke u projektu sarađuju kroz ad-hoc pristup za potrebe projekta. Prateći implementaciju projekta, partneri se bave isključivo sopstvenim delom projekta, dok se zajednički elementi postepeno gube.

Misija CESCI Balkana je da transformiše ovu lošu praksu u ispravnu, koja je bazirana na strateškoj i dugoročnoj saradnji. Integrisani projekti mogu osigurati zajednični razvoj projekata i dugoročnu održivost projektnih rezultata.

Institucionalizovana saradnja može osigurati strateški pristup planiranju i finansiranju.

U ovoj oblasti CESCI Balkans pruža podršku u:

·         razvoju institucionalnog okvira dugoročne saradnje (na primer: priprema, osnivanje i registracija Evropskih grupacija prostorne saradnje)

·         razvoj kapaciteta na nivou aktera zainteresovanih za aktivnosti prekogranične saradnje

·         priprema i razvoj integrisanih projekata

·         organizacija kurseva i radionica koje mogućavaju razvoj uspešnijih projekata na lokalnom niovu

·         deljenje iskustava i informacija vezanih za institucionalizovanu, stratešku saradnju

Medijacija

Deo CESCI Balkans misije je poredovanje između lokalnog, nacionalnog i evropskog nivoa. Posredovanje je ključno jer bez ključnih podataka o političkim dokumentima i zakonskim propisima vezanim za prekograničnu saradnju na nacionalnom nivou i nivou Evropske Unije, nemoguće je dopreti do lokalnih aktera koji su odgovorni za implementaciju tih propisa i obratno: donošenje odluka će biti neadekvatno bez poznavanja interesa i kapaciteta lokalnih aktera. Nasa asocijacija učestvuje na nekoliko profesionalnih mreža i platformi u Evropi.

Kao pružalac usluga CESCI omogućava saradnju kroz:

·         pružanje pristupa širokom sprektru informacija

·         održavanje radionica za Evropske grupacije prostorne saradnje na Balkanu

·         učestvovanje u pripremnim fazama donošenja odluka na nacionalnom i EU nivou

·         priprema osnove za politička dokumenta, analiza i predloga

·         organizacija profesionalnih događaja, konferencija i kurseva vezanih za prekogranične aktivnosti

·         razvoj partnerstva

Aktivnosti