O Asocijaciji

O Asocijaciji

Centralna Evropska služba za prekogranične inicijative (CESCI) osnovana je 2009. godine u Mađarskoj sa misijom unapređenja efikasnosti prekogranične saradnje zarad slabljenja funkcija granica u Centralnoj Evropi, ali sa jačanjem uzajamnog razumevanja i poštovanja među ljudima koji žive u regionu.

Sedište udruženje je u Budimpešti, ali ima još tri sedišta u Estergomu, Novom Sadu (u Srbiji ) i Košicama (u Slovačkoj). 10 zaposlenih radi u organizaciji udruženja u Budimpešti koja je odgovorna za pripremu strateških planova, učestvovanju u programskim procesima, štampanju publikacija, generisanju projekata i sprovođenju aktivnosti u oblastima institucionalnog razvoja. Evropski institut za prekogranične studije, osnovan 2013. godine u Estergomu, odgovoran je za istraživanja portfolia CESCI sa 3 zaposlena.

CESCI Balkans je osnovan 2015. godine u Novom Sadu sa 2 radnika zarad podrške prekogranične saradnje na Balkanu i da olakša proces pristupanja i integracije Srbije EU.

CESCI se fokusira u svojim inicijativama o konceptu granice i ima za cilj da stvori multidimenzionalne odnose između ljudi koji žive sa obe strane granice, kao i da pomogne u uklanjanju barijera koje ometaju saradnju između njih. Ne samo da bi ljudima olakšali svakodnevni život, ali i kako bi se doprinelo do uvođenja uzajamnog razumevanja i zbližavanja između ljudi koji žive u Centralnoj Evropi i na Balkanu.

CESCI stvara prekogranične strateške planove i programe, koji služe kao osnova za stabilan održivi razvoj. CESCI-jeva važna misija je da odigra određenu ulogu posrednika između lokalnih, nacionalnih i EU institucija u cilju usvajanja odredbi na višim nivoima, koji su razumljivi i primenjuju se i na lokalnom nivou, a i u interesu su lokalnog stanovništva.

Članovi CESCI-ja, kao otvorenog udruženja od javnih usluga, su lokalne i regionalne opštine iz Mađarske, prekogranične institucije (EGTC), profesionalne organizacije i fizička lica. Najviši organ udruženja je Generalna skupština, dok je Odbor upravljačko i zastupničko telo organizacije. Radna organizacija je predvođena od strane Generalnog sekretara.

 

Aktivnosti