Aktivnosti

Sarajevsko studijsko putovanje - Transgranična saradnja u pre-tokom i posle konfliktne situacije (Izrael/ Palestina)

15-17. Aprila 2016. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

AEBR Balkans and CESCI Balkans u saradnji sa Međunarodnim centrom za mir i saradnju, Jevrejskim centrom u Jerusalim, Shasha centrom za strateške studije i Univerzitetom u Sarajevu, Arhitektonskim fakultetom, je organizovao Sarajevsko studijsko putovanje  pod nazivom ‘Transgranična saradnja u pre-tokom i posle konfliktne situacije’ od 15. do 17. Aprila 2016. godine.

Studijsko putovanje je organizovano za Palestince i Izraelce angažovane u pripremi strateškog plana za područje između reke Jordan i Sredozemnog mora.

Ciljevi studijskog putovanja su sledeći:

  • Proučavanje iskustva saradnje u državama i društvima koja se nalaze u različitim fazama konflikta : rezoluciji, odmah nakon rešenja i posle rešenja.
  • Proučavanje prekograničnih projekata u sledećim oblastima: ekonomija, mobilnost radnika i tržišta rada, transport, energija, voda, životna sredina, lokalna vlast i zajedničko/participativno planiranje
  • Intervjuisanje zainteresovanih aktera u vezi sa projektom
  • Proučavanje specifičnih organizacionih modela planiranja i pružanja usluga u vezi sa saradnjom
  • Proučavanje pravnog okvira ustanovljenog od strane pograničnih država kako bi se omogućila prekogranična saradnja
  • Identifikovanje svih ovih lekcija relevantnih za slučaj Izraela i Palestine

Studijsko putovanje je predvodio Profesor Shlomo Hasson, šef Shasha centra za strategijske studije iz Izraela i dr Rami Nasrallah, predstavnik Međunarodnog centra za mir i saradnju iz Palestine

Aktivnosti