Aktivnosti

Otvaranje CESCI Balkans kancelarije

Prva prekogranična kancelarija CESCI-ja je počela sa radom u Januaru 2015. godine

Centralnoevropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu, je počela sa radom početkom 2015. godine, sa ciljem jačanja zajedničkog razmevanja i tolerancije između nacija, prateći Francusku i Mađarsku praksu i iskustvo, uključujući eksperte iz susednih zemalja. Zvanično otvaranje kancelarije je održano 7. Septembra 2015. godine u Novom Sadu. Na ceremoniji, govor su održali Gyula Ocskay, Generalni sekretar Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative, Branislav Bugarski, Sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Pokrajinske Vlade Vojvodine, Martin Guillermo-Ramirez, Generalni sekretar Asocijacije evropskih graničnih regiona, kao i Ervin Erős, Direktor Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative na Balkanu. Ceremoniji otvaranja su prisustvovali i predstavnici srpskih, mađarskih i evropskih institucija, sa preko 100 domaćih i stranih gostiju.

Galerija: Otvaranje CESCI Balkans kancelarije

Aktivnosti