Kolokvijum „Mobilnost na Mediteranu: Izazovi migracija na euro-mediteranska društva"

12.–13. maj, 2016, Aix-En-Provence, France

12-05-2016.

Dr. Nora Repo, koordinatorka projekta za CESCI Balkans, držala je prezentaciju na temu „Balkanska trasa sa gledišta Srbije“ (La Route des Balkans vue de la Serbie) na kolokvijumu „Mobilnost na Mediteranu: Izazovi migracija na euro-mediteranska društva“ (La mobilité en Méditerranée: les sociétés euro-méditerranéennes à l'épreuve des migrations). Kolokvijum je održan 12-13 maja 2016. godine u Aix-En-Provence, u Francuskoj, od strane Francusko-finske asocijacije za naučna i tehnička istraživanja (Association Franco-Finlandaise pour la Recherche Scientifique et Technique, AFFRST) i Science Po Aix (IEP-CHERPA) u saradnji sa Tempere istraživačkim institutom za mir (TAPRI).

           


04-08-2016.

Međunarodni Dan Mladih

Međunarodni Dan Mladih

  Fatima Ház Alapítvány, CESCI Balkans i AEBR Balkans proslaviće UN Međunarodni dan mladih u okviru Erasmus+ projekta mobilnosti "StartUP Yourself!", koji će se održati od 12. do 23. avgusta 2016. godine, u...

Pročitaj više

01-08-2016.

Međunarodna konferencija ''Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu''

Međunarodna konferencija ''Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu''

Međunarodna konferencija ''Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu'' je održana 1. Avgusta u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative na Balkanu, Medijskog...

Pročitaj više

27-07-2016.

Međunarodna konferencija "Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu"

Međunarodna konferencija "Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu"

Cetralnoevropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu, Medijski edukativni centar i AEBR centar za Balkan, uz podršku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, organizuju Međunarodnu konferenciju pod nazivom „Razvoj...

Pročitaj više

05-07-2016.

Erasmus+ projekat mobilnosti “Network Start-ups 101”

Erasmus+ projekat mobilnosti “Network Start-ups 101”

Erasmus+ projekat mobilnosti “Network Start-ups 101” Fatima Ház Alapítvány u saradnji sa CESCI Balkans i AEBR centrom za Balkan, organizuju trening za mlade pod nazivom „StartUP Yourself“ u okviru...

Pročitaj više

23-06-2016.

Kick-off sastanak „StartUP Yourself“

Kick-off sastanak  „StartUP Yourself“

,,StartUP Yourself” kick-off sastanak je održan 21. i 22. juna 2016. godine u Hódmezővásárhely, u Mađarskoj. U inspirativnom ambijentu prostorija gde će se od 12. do 23. avgusta 2016. godine održati ,,Erasmus+ Trening...

Pročitaj više

16-06-2016.

ESPON seminar “Teritorijalna pitanja: Održavanje Evrope i njenih regiona kompetitivnim“

ESPON seminar “Teritorijalna pitanja: Održavanje Evrope i njenih regiona kompetitivnim“

Direktor CESCI Balkans, gospodin Ervin Erős, prisustvovao je ESPON seminaru “Teritorijalna pitanja: Održavanje Evrope i njenih regiona kompetitivnim“, koji se održao 16. i 17. juna 2016. godine u Amsterdamu. Događaj je organizovan u...

Pročitaj više

13-05-2016.

Događaj o totalitarizmu u pre-pristupnim zemljama, konferencija „Odnosi građana Evrope prema Evropskoj Uniji“

Događaj o totalitarizmu u pre-pristupnim zemljama, konferencija „Odnosi građana Evrope prema Evropskoj Uniji“

CESCI Balkans učestvovao je u konferenciji „Odnosi građana Evrope prema Evropskoj Uniji“ koja je održana 13. maja u Subotici, organizovanom od strane Regionalne naučne asocijacije iz Subotice i Republikon Foundation iz...

Pročitaj više

16-04-2016.

Sarajevo studijsko putovanje - Prekogranična saradnja u pre-tokom i posle konfliktne situacije (Izrael/Palestina)

Sarajevo studijsko putovanje - Prekogranična saradnja u pre-tokom i posle konfliktne situacije (Izrael/Palestina)

AEBR Balkans i CESCI Balkans u saradnji sa Internacionalnim centrom za mir i saradnju, Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, Shasha centrom za strategijske studije i Univerzitetom u Sarajevu, departmanom za arhitekturu, organizivali su Sarajevo...

Pročitaj više

15-03-2016.

Globalni Online Dijalog 2016 – Snaga omladine za pozitivnu transformaciju

Globalni Online Dijalog 2016 – Snaga omladine za pozitivnu transformaciju

Cesci Balkans i AEBR Mreža mladih lidera za prekograničnu saradnju (YLCBC) u saradnji sa Globalnim online dijalogom, organizovali su 8. i 15. marta 2016. godine dve online radionice na temu „Snaga omladine za pozitivnu...

Pročitaj više

08-03-2016.

AEBR I CESCI Balkans su se susreli sa ministrom Republike Srpske za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i potpisao memorandum o razumevanju

AEBR I CESCI Balkans su se susreli sa ministrom Republike Srpske za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i potpisao memorandum o razumevanju

Oba generalna sekretara Martin Guillermo i Gyula Ocskay, Ervin Erős (Direktor CESCI Balkans), Johannes Moisio (Predsednik TFEB) i Ana Nikolov (CESCI Balkans i AEBR Centar za Balkan), kao predstavnici delegacije AEBR-a i CESCI-ja, susreli su se sa...

Pročitaj više

10-12-2015.

Subotica - Konferencija za regionalne ekonomske izazove u Karpatskom basenu

Regionalno udruženje studije sa sedištem u Subotici za proslavu desetogodišnjice osnivanja, organizovala je jednodnevnu međunarodnu konferenciju 10. decembra 2015. godine, centar sastanka je bio usmeren na izazove regionalne privrede...

Pročitaj više

07-12-2015.

Seminar o prostornom i urbanističkom planiranju i prekograničnoj saradnji lokalnih samouprava

Seminar o prostornom i urbanističkom planiranju i prekograničnoj saradnji lokalnih samouprava

Centralnoevropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu u saradnji sa Asocijacijom evropskih graničnih regiona na Balkanu, je organizovala Seminar o prostornom i urbanističkom planiranju i prekograničnoj saradnji lokalnih samouprava 7....

Pročitaj više

30-11-2015.

Budimpešta - Hetfa završna konferencija projekta

2015. je bila godina mađarske spoljne obuke. U ovom treningu HETFA i Institut za Nacionalnu Politiku su zajedno učestvovali u testiranju Karpatskom basenu na tržištu rada.

Pročitaj više

27-11-2015.

Baja - radionica razvojnih projekata

Članovi novoformirane evropske mikroregije održali su u Palati kulture Bačka u Baji konferenciju posvećenu infrastrukturnim projektima. Infrastrukturni projekti i planovi bili su tema plenarnih sednica, ali i sastanaka radnih grupa u kojima su...

Pročitaj više

13-11-2015.

Sombor – Regionalna konferencija Dunav-Panonske regije

U Somboru je održana Regionalna konferencija Dunavsko-panonske mikroregije, čiji zadatak je bio da definiše prioritetne projekte i pravce delovanja. Osnovni cilj i tema Konferencije je izrada strategije „Dunavsko-panonske mikro...

Pročitaj više

23-10-2015.

Saint Louis (France) - Seminar o demokratskom upravljanju prekograničnih područja

Evropski seminar o demokratskom upravljanju prekograničnih područja je održan 22. i 23. oktobra 2015. godine u Saint-Louis ( Francuska). Seminar je organizovan od strane Saveta Evrope u saradnji sa gradom Saint- Louis, Trinational Eurodistrict...

Pročitaj više

15-09-2015.

Novi Sad - Završna konferencija o rezultatima istraživanja „Bilans uspeha Vojvodine-EU u periodu 2007-2013 godine“

15. septembra 2015. u Skupštini AP Vojvodine, organizovana je završna konferencija Vojvodina.EU - bilans uspeha 2007-2013, u okviru istoimenog projekta. Konferencija je organizovana s ciljem da se predstave aktivnosti koje su...

Pročitaj više

09-06-2015.

Morahalom - Prekogranični radionica za razvojni projekat u oblasti BTC EGTC

Cilj manifestacije je i radionica da se učesnici upoznaju sa projektom Banat – Triplek, koji zastupa Confinium EGTC u oblasti poteškoća sa upravljanja vodama i inovacijama potencijala . U skladu sa ovom temom pozvani su stručnjaci,...

Pročitaj više

26-05-2015.

Budimpešta – Cesci sastanak Generalne Skupštine

Održan je prvi ovogodišnji sastanak Generalne skupštine CESCI u Budimpešti 26. maja 2015. U okviru striktnog dnevnog reda sastanka članovi udruženja izabrali su novog člana odbora i odobrili godišnje izveštaje...

Pročitaj više

23-04-2015.

Zagreb - 4. dijalog Dunavskog Finansiranje

Četvrti Dijalog Dunavskog Finansiranja je održan 23. i 24. aprila 2015. U inspirativnim prostorijama promotera - Arhiva Projekata Hrvatske, privatnih finansijera, predstavnika Evropske komisije i javne uprave Kurta Puchingera, kao koordinator...

Pročitaj više

12-04-2015.

Lisabon - TIA_CBC konferencija i radionica

U zajedničkoj organizaciji Asocijacije Evropskih Pograničnih Regiona (AEBR), Instituta za geografiju i prostornog planiranje Univerziteta u Lisabonu (CEG-IGOT Lisbon University) i INTERREG-A Švedska-Norveška. Prva zvanična...

Pročitaj više

17-03-2015.

Beograd - EU i Srbija na delu – Izložba i akteri sastanak projekata EU

Delegacija Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Informacionim centrom EU, organizuje Sajam projekata koje finansira Evropska unija – “EU i Srbija na delu”; CESCI...

Pročitaj više

27-02-2015.

Budimpešta - “Crossing the Borders” završna konferencija i AEBR sastanak izvršnog odbora

Završna konferencija projekta, pod nazivom “Crossing the Borders”, najbolji primeri prekogranične saradnje u okviru Dunavskog regiona održana je 26. februara 2015. Budimpešti, u zajedničkoj organizaciji CESCI ( lider...

Pročitaj više

04-02-2015.

Brisel – Tamás Deutsch (EPP PUBLIC HEARING “The Sixth report on economic, social and territorial cohesion”, European Parliament)

EPP grupa je održala javnu raspravu 4. februara 2015. u Briselu, sa fokusom na poboljšanje kohezione politike prema 6. izvještaju o koheziji Evropskog komiteta. Domaćin događaj je bio Tamas Deutsch, izveštilac na sledećom...

Pročitaj više

Aktivnosti