Beograd - EU i Srbija na delu – Izložba i akteri sastanak projekata EU

17-03-2015.

Delegacija Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Informacionim centrom EU, organizuje Sajam projekata koje finansira Evropska unija – “EU i Srbija na delu”; CESCI Balkans je predstavljao direktor, Ervin Eros


04-08-2016.

Međunarodni Dan Mladih

Međunarodni Dan Mladih

  Fatima Ház Alapítvány, CESCI Balkans i AEBR Balkans proslaviće UN Međunarodni dan mladih u okviru Erasmus+ projekta mobilnosti "StartUP Yourself!", koji će se održati od 12. do 23. avgusta 2016. godine, u...

Pročitaj više

01-08-2016.

Međunarodna konferencija ''Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu''

Međunarodna konferencija ''Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu''

Međunarodna konferencija ''Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu'' je održana 1. Avgusta u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative na Balkanu, Medijskog...

Pročitaj više

27-07-2016.

Međunarodna konferencija "Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu"

Međunarodna konferencija "Razvoj medijske i informacijske pismenosti u Srbiji i regionu"

Cetralnoevropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu, Medijski edukativni centar i AEBR centar za Balkan, uz podršku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, organizuju Međunarodnu konferenciju pod nazivom „Razvoj...

Pročitaj više

05-07-2016.

Erasmus+ projekat mobilnosti “Network Start-ups 101”

Erasmus+ projekat mobilnosti “Network Start-ups 101”

Erasmus+ projekat mobilnosti “Network Start-ups 101” Fatima Ház Alapítvány u saradnji sa CESCI Balkans i AEBR centrom za Balkan, organizuju trening za mlade pod nazivom „StartUP Yourself“ u okviru...

Pročitaj više

23-06-2016.

Kick-off sastanak „StartUP Yourself“

Kick-off sastanak  „StartUP Yourself“

,,StartUP Yourself” kick-off sastanak je održan 21. i 22. juna 2016. godine u Hódmezővásárhely, u Mađarskoj. U inspirativnom ambijentu prostorija gde će se od 12. do 23. avgusta 2016. godine održati ,,Erasmus+ Trening...

Pročitaj više

16-06-2016.

ESPON seminar “Teritorijalna pitanja: Održavanje Evrope i njenih regiona kompetitivnim“

ESPON seminar “Teritorijalna pitanja: Održavanje Evrope i njenih regiona kompetitivnim“

Direktor CESCI Balkans, gospodin Ervin Erős, prisustvovao je ESPON seminaru “Teritorijalna pitanja: Održavanje Evrope i njenih regiona kompetitivnim“, koji se održao 16. i 17. juna 2016. godine u Amsterdamu. Događaj je organizovan u...

Pročitaj više

13-05-2016.

Događaj o totalitarizmu u pre-pristupnim zemljama, konferencija „Odnosi građana Evrope prema Evropskoj Uniji“

Događaj o totalitarizmu u pre-pristupnim zemljama, konferencija „Odnosi građana Evrope prema Evropskoj Uniji“

CESCI Balkans učestvovao je u konferenciji „Odnosi građana Evrope prema Evropskoj Uniji“ koja je održana 13. maja u Subotici, organizovanom od strane Regionalne naučne asocijacije iz Subotice i Republikon Foundation iz...

Pročitaj više

12-05-2016.

Kolokvijum „Mobilnost na Mediteranu: Izazovi migracija na euro-mediteranska društva"

Kolokvijum „Mobilnost na Mediteranu: Izazovi migracija na euro-mediteranska društva"

Dr. Nora Repo, koordinatorka projekta za CESCI Balkans, držala je prezentaciju na temu „Balkanska trasa sa gledišta Srbije“ (La Route des Balkans vue de la Serbie) na kolokvijumu „Mobilnost na Mediteranu: Izazovi migracija...

Pročitaj više

16-04-2016.

Sarajevo studijsko putovanje - Prekogranična saradnja u pre-tokom i posle konfliktne situacije (Izrael/Palestina)

Sarajevo studijsko putovanje - Prekogranična saradnja u pre-tokom i posle konfliktne situacije (Izrael/Palestina)

AEBR Balkans i CESCI Balkans u saradnji sa Internacionalnim centrom za mir i saradnju, Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, Shasha centrom za strategijske studije i Univerzitetom u Sarajevu, departmanom za arhitekturu, organizivali su Sarajevo...

Pročitaj više

15-03-2016.

Globalni Online Dijalog 2016 – Snaga omladine za pozitivnu transformaciju

Globalni Online Dijalog 2016 – Snaga omladine za pozitivnu transformaciju

Cesci Balkans i AEBR Mreža mladih lidera za prekograničnu saradnju (YLCBC) u saradnji sa Globalnim online dijalogom, organizovali su 8. i 15. marta 2016. godine dve online radionice na temu „Snaga omladine za pozitivnu...

Pročitaj više

08-03-2016.

AEBR I CESCI Balkans su se susreli sa ministrom Republike Srpske za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i potpisao memorandum o razumevanju

AEBR I CESCI Balkans su se susreli sa ministrom Republike Srpske za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i potpisao memorandum o razumevanju

Oba generalna sekretara Martin Guillermo i Gyula Ocskay, Ervin Erős (Direktor CESCI Balkans), Johannes Moisio (Predsednik TFEB) i Ana Nikolov (CESCI Balkans i AEBR Centar za Balkan), kao predstavnici delegacije AEBR-a i CESCI-ja, susreli su se sa...

Pročitaj više

10-12-2015.

Subotica - Konferencija za regionalne ekonomske izazove u Karpatskom basenu

Regionalno udruženje studije sa sedištem u Subotici za proslavu desetogodišnjice osnivanja, organizovala je jednodnevnu međunarodnu konferenciju 10. decembra 2015. godine, centar sastanka je bio usmeren na izazove regionalne privrede...

Pročitaj više

07-12-2015.

Seminar o prostornom i urbanističkom planiranju i prekograničnoj saradnji lokalnih samouprava

Seminar o prostornom i urbanističkom planiranju i prekograničnoj saradnji lokalnih samouprava

Centralnoevropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu u saradnji sa Asocijacijom evropskih graničnih regiona na Balkanu, je organizovala Seminar o prostornom i urbanističkom planiranju i prekograničnoj saradnji lokalnih samouprava 7....

Pročitaj više

30-11-2015.

Budimpešta - Hetfa završna konferencija projekta

2015. je bila godina mađarske spoljne obuke. U ovom treningu HETFA i Institut za Nacionalnu Politiku su zajedno učestvovali u testiranju Karpatskom basenu na tržištu rada.

Pročitaj više

27-11-2015.

Baja - radionica razvojnih projekata

Članovi novoformirane evropske mikroregije održali su u Palati kulture Bačka u Baji konferenciju posvećenu infrastrukturnim projektima. Infrastrukturni projekti i planovi bili su tema plenarnih sednica, ali i sastanaka radnih grupa u kojima su...

Pročitaj više

13-11-2015.

Sombor – Regionalna konferencija Dunav-Panonske regije

U Somboru je održana Regionalna konferencija Dunavsko-panonske mikroregije, čiji zadatak je bio da definiše prioritetne projekte i pravce delovanja. Osnovni cilj i tema Konferencije je izrada strategije „Dunavsko-panonske mikro...

Pročitaj više

23-10-2015.

Saint Louis (France) - Seminar o demokratskom upravljanju prekograničnih područja

Evropski seminar o demokratskom upravljanju prekograničnih područja je održan 22. i 23. oktobra 2015. godine u Saint-Louis ( Francuska). Seminar je organizovan od strane Saveta Evrope u saradnji sa gradom Saint- Louis, Trinational Eurodistrict...

Pročitaj više

15-09-2015.

Novi Sad - Završna konferencija o rezultatima istraživanja „Bilans uspeha Vojvodine-EU u periodu 2007-2013 godine“

15. septembra 2015. u Skupštini AP Vojvodine, organizovana je završna konferencija Vojvodina.EU - bilans uspeha 2007-2013, u okviru istoimenog projekta. Konferencija je organizovana s ciljem da se predstave aktivnosti koje su...

Pročitaj više

09-06-2015.

Morahalom - Prekogranični radionica za razvojni projekat u oblasti BTC EGTC

Cilj manifestacije je i radionica da se učesnici upoznaju sa projektom Banat – Triplek, koji zastupa Confinium EGTC u oblasti poteškoća sa upravljanja vodama i inovacijama potencijala . U skladu sa ovom temom pozvani su stručnjaci,...

Pročitaj više

26-05-2015.

Budimpešta – Cesci sastanak Generalne Skupštine

Održan je prvi ovogodišnji sastanak Generalne skupštine CESCI u Budimpešti 26. maja 2015. U okviru striktnog dnevnog reda sastanka članovi udruženja izabrali su novog člana odbora i odobrili godišnje izveštaje...

Pročitaj više

23-04-2015.

Zagreb - 4. dijalog Dunavskog Finansiranje

Četvrti Dijalog Dunavskog Finansiranja je održan 23. i 24. aprila 2015. U inspirativnim prostorijama promotera - Arhiva Projekata Hrvatske, privatnih finansijera, predstavnika Evropske komisije i javne uprave Kurta Puchingera, kao koordinator...

Pročitaj više

12-04-2015.

Lisabon - TIA_CBC konferencija i radionica

U zajedničkoj organizaciji Asocijacije Evropskih Pograničnih Regiona (AEBR), Instituta za geografiju i prostornog planiranje Univerziteta u Lisabonu (CEG-IGOT Lisbon University) i INTERREG-A Švedska-Norveška. Prva zvanična...

Pročitaj više

27-02-2015.

Budimpešta - “Crossing the Borders” završna konferencija i AEBR sastanak izvršnog odbora

Završna konferencija projekta, pod nazivom “Crossing the Borders”, najbolji primeri prekogranične saradnje u okviru Dunavskog regiona održana je 26. februara 2015. Budimpešti, u zajedničkoj organizaciji CESCI ( lider...

Pročitaj više

04-02-2015.

Brisel – Tamás Deutsch (EPP PUBLIC HEARING “The Sixth report on economic, social and territorial cohesion”, European Parliament)

EPP grupa je održala javnu raspravu 4. februara 2015. u Briselu, sa fokusom na poboljšanje kohezione politike prema 6. izvještaju o koheziji Evropskog komiteta. Domaćin događaj je bio Tamas Deutsch, izveštilac na sledećom...

Pročitaj više

Aktivnosti